Meniu

water-drop

Projektavimas

Visiems vandens gręžiniams ir geoterminio šildymo gręžiniams, nepriklausomai nuo gręžinio gylio, vartotojų skaičiaus ir projektinio našumo (debito), nustatyta tvarka rengiame projektus. Suderinti gręžinių projektai yra leidimas jiems įsirengti.

Mes projektuojame ir suderiname šias techninio projekto dalis:

  • Hidrogeologinę
  • Vandens gręžinio
  • Geoterminio gręžinio
  • Lauko vandentiekio
  • Buitinių nuotekų

Patogiai ir greitai galite atsiskaityti už atliktas paslaugas išsimokėtinai. Plačiau – skyrelyje „Finansavimas“.

Nemokama konsultacija

water-drop

Išteklių vertinimas

Visas vandenvietes ir gręžinius, kur išgaunama daugiau kaip 10 kubinių metrų vandens per dieną, privalu aprobuoti Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT). Aprobavimu siekiama nustatyti vandenviečių išteklių kiekį, jų kokybę ir jų naudojimo galimą poveikį aplinkai.

Mes teikiame vandenviečių išteklių aprobavimo ataskaitų rengimo paslaugas. Parengtos ataskaitos pristatomos Lietuvos geologijos tarnybai ekspertiniam vertinimui ir tvirtinimui. Patvirtinus išteklių aprobavimo ataskaitą Lietuvos geologijos tarnyba priima sprendimą aprobuoti ataskaitoje nurodytus požeminio vandens išteklius ir įrašyti juos į Žemės gelmių registrą.

Daugiau informacijos apie vandens gręžinių aprobavimą galite rasti LR Aplinkos ministerijos puslapyje.

Patogiai ir greitai galite atsiskaityti už atliktas paslaugas išsimokėtinai. Plačiau – skyrelyje „Finansavimas“.

water-drop

Įžeminimo gręžiniai

Įrengiame giluminius įžeminimus įvairių parametrų ir varžų. Pagal duomenų bazes įvertiname vietovės geologines sąlygas ir parenkame reikiamią konstrukcijos gylį.

Patogiai ir greitai galite atsiskaityti už atliktas paslaugas išsimokėtinai. Plačiau – skyrelyje „Finansavimas“.